MC Регистрација


Добродошли на online апликацију за доставу докумената за прикључење COST акцији.

Темплејти са потребним документима за члана у MC (management committee) налазе се на линку: http://mail.ipb.ac.rs/~ncc-serbia/NacionalniDokumenti.php

Сва потребна документација се доставља преко овог online упитника у виду ПДФ докумената.

Оригиналну документацију треба сачувати, и у случају да за то постоји потреба доставити је NCC.

Ова анкета садржи 20 питања.